גשר יקותיאל אדם

פסגת זאב ירושלים

גשר יקותיאל אדם

תוואי הרכבת הקלה בקטע זה נמצא מעל מדרון תלול בין כבישים 12 ו-13 בהפרשי מפלסים של כ-20 מ'. על מנת להתגבר על תוואי הקרקע הקשה תוכנן גשר. הפרוייקט בוצע על ידי חברת טר ארמה.

גשר בעל 6 מפתחים של 35 מטר ורוחב של כ-9 מ'. הגשר תוכנן כגשר בחתך ארגזי ממקטעים טרומיים בשיטת הזיז המאוזן. בשלב הביצוע שונתה שיטת הביצוע ליציקה באתר באמצעות מערכת תבניות של מסבכים מרחביים.