כביש 2 נתניה חבצלת

כביש 2 בין מחלף נתניה למחלף חבצלת

כביש 2 נתניה חבצלת

במסגרת שידרוג כביש 2 בקטע בין נתניה לחבצלת בוצעה הרחבה ל-3 נתיבים בכל כיוון ושיפורים גיאומטריים. הפרוייקט יצא למכרז כתכנון ביצוע. הפרוייקט בוצע על ידי חברת עינב החץ.

הפרוייקט כלל: בדיקת עמידות סייסמית לגשר במחלף חבצלת, הארכה ושיקום מעבר חקלאי קיים, קירות תומכים, קירות אקוסטיים, גשרי שילוט.