מובל חשמל גבעת שאול

דרך יוסף וויז

מובל חשמל גבעת שאול

חברת החשמל ביצעה תחמ"ש חדש בגבעת שאול במורד דרך יוסף וויז. משיקולי תפעול ואחזקה הוחלט לבצע מובל תת קרקעי להולכת קוי המתח הגבוה והעליון מהתחמ"ש לצומת בית הדפוס-יוסף וויז.

המובל בוצע ברובו תוך דיפון של צד אחד תוך ביצוע הסדרי תנועה, למעט קטע של חצייה מעל המובל שבוצע במספר שלבים. בנוסף תוכננו מספר פירים לתאים ומבנה כניסה בחיבור לתחמ"ש