ישיבת הר המור

הר חומה ירושלים

הר חומה ירושלים

ישיבת הר המור הוקמה בשנת תשנ"ח ומקום משכנה הזמני היה בפנימית כרמית אשר למרגלות קרית יובל. הישיבה קיבלה הקצאה לקרקע בהר חומה לצורך בניית 2 מבנים: בית מדרש ופנימיות. בין המבנים מפריד כביש 28 שבקטע זה הינו גשר.

התכנון המוקדם של המבנים והגשר בוצע על ידינו.
בשלב התכנון המפורט המשכנו לתכנן את בניין בית מדרש בשטח של כ-7,500 מ"ר והגשר.