גשרון מעל הקבר

כביש מס' 1 בין צומת זקס לשמעון הצדיק

כביש מס' 1 בין צומת זקס לשמעון הצדיק

כביש מס' 1 כלל בקטע זה אי תנועה רחב עם מספר קברים. חלק מהקברים היו בתוך סלע בולט במרכז הרצועה. על פי סיכום עם משרד הדתות ואתרא קדישא בוצע מבנה עם נשמים מעל אזור הקברים לפתרון נושא הטומאה.

הגשרון כולל 2 חלקים: גישור מעל הקברים במפתח אחד של 20 מ' עם קורות טרומיות ומבנה מסילה שקוע במסעה, קירוי מעל הקברים במרכז בין המסילות.
המורכבות של הפרוייקט היתה במציאת פתרון בגובה המינימלי שהיה נתון לקונסטרוקציה + מבנה המסילה + מעבר התשתיות הרכבתיות.