עמודי חישמול

הקו האדום לרבות הארכות ושלוחות

הקו האדום לרבות הארכות ושלוחות

אספקת החשמל לקרונות הרכבת הקלה מתבצעת באמצעות כבל מגע מנחושת שתלוי מעל המסילה. מערכת התליה שקובעת את מיקומו של כבל המגע מעל מרכז המסילה כוללת: עמודי חישמול, זרועות, כבלים למיניהם, מערכות מתיחה וכו'

בשלבים הראשונים של הפרוייקט אנו סיפקנו תכנון לביסוס ולעמודים. בהמשך אף ביצענו את חישוב הכוחות המתיחה של מערכת התליה של החישמול על העמודים.
ביסוס עמודי החישמול הינו משימה שדורשת השקעה רבה ופיתוח של פתרונות נקודתיים לאור הצורך להתאים את הביסוס לתשתיות העירוניות הרבות.