תחנות השנאה ויישור לרכבת הקלה

הקו האדום לרבות הארכות ושלוחות

רכבת קלה

תחנות ההשנאה והיישור כוללות בדרך כלל קומה עיקרית וקומה תת-קרקעית להעברת צנרת. הקו הראשון כלל 9 תחנות השנאה וההארכות והשלוחות כוללות 8 תחנות.

חלק מתחנות ההשנאה נמצאות במפלס הכביש הצמוד לרכבת אבל רובן נמצא במפלס מתחת לכביש וחלקן אפילו מתחת לכביש או לרצועת הרכבת.