תחנות נוסעים לרכבת הקלה

הקו האדום לרבות הארכות ושלוחות

הקו האדום לרבות הארכות ושלוחות

תחנות הנוסעים לרכבת הקלה כוללות: רציפים באורך של כ-75 מ' וסככות. מתחת לפני הרציף ישנן מערכות רבות תאים ותעלות לצנרת.

תכנון הרציפים והסככות בכל תחנה מבוסס על עקרונות פשוטים (ולכאורה ניתן היה להסתפק בתוכניות טיפוסיות כפי שנעשה בתחנות אוטובוס) אבל מכיוון שהגיאומטריה של הרציפים, מיקום התשתיות, מיקום וגודל תאי הבקרה של המולטי, ומיקום וגודל הביסוס לעמודי החישמול משתנה בכל תחנה, נוצר צורך בהכנת תכנון מפורט לכל תחנה ותחנה.