סקירת גשרים ומבני דרך

תהליך אחזקת גשרים ומבני דרך כולל סקירות ראשונית ותקופתיות תכנון שיקומים במקרה הצורך וביצוע עבודות שיקום.

סקירות הגשרים שביצענו כוללות מגוון רחב של גשרים ומבני דרך לרבות גשרים שבהם נדרשו אמצעים מיוחדים לצורך הסקירה כגון: רפסודה, סירת גומי, ציוד צילום מיוחד וכו'.