שיקום גשר מעל נחל קישון

כביש 75 ממזרח לצומת העמקים

כביש 75

כביש 75 עובר מעל נחל קישון באמצעות גשר עם 3 קמרונות אבן ומסעה מבטון מזויין.

הפרוייקט כלל: ביצוע סקירה מיוחדת לבחינת מצב הקמרונות, ביצוע מערכת מעקות עם עיגון מיוחד למסעת הבטון, מדרכה זיזית מפלדה, איטום.